mgr inż. arch. Paweł Pięciński

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej bez ograniczeń.
Od 2011r. zdobywa doświadczenie w projektowaniu domów, budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych oraz przy wykonywaniu adaptacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych.

Od 2017r. inżynier Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Od 2018r. architekt Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Przy opracowywaniu projektu budowlanego zapewniamy udział projektantów branżowych - min. drogowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych a w przypadku bardziej skomplikowanych obiektów zapewniamy udział projektantów sprawdzających.

Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw higieniczno-sanitarnych oraz ochrony przeciw pożarowej, wykonawcami badań geotechnicznych, geodetami
i doświadczonymi kierownikami budowy.